ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Στο Poseidon Hotel Mykonos & Suites πιστεύουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη και το ευ ζωικό της κοινωνίας συνδέονται αναπόσπαστα με την υγεία του περιβάλλοντος.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας για την περιβαλλοντική προστασία και δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικές πρακτικές και αρχές βιωσιμότητας στην κεντρική επιχειρηματική μας στρατηγική.

Θέλουμε οι πρωτοβουλίες και οι στρατηγικές μας να έχουν θετική επίδραση στην εμπειρία των επισκεπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη ΔΗΛΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στην ιστοσελίδα μας.
Was this article helpful?
Dislike 0 0 of 0 found this article helpful.
Views: 22

Continue reading

Previous: ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Next: ΝΕΡΟ