ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση κλήση από το δωμάτιό σας. Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις χρεώνονται αυτόματα στον λογαριασμό σας και το κόστος εξαρτάται από την διάρκεια της κλήσης και τη χώρα.

Was this article helpful?
Dislike 0 1 of 1 found this article helpful.
Views: 33

Continue reading

Previous: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Next: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ